Nieuws |

Anne-Marie Laeven-de Boer nieuw lid Raad van Bestuur Trimbos-instituut

Anne-Marie Laeven-de Boer nieuw lid Raad van Bestuur Trimbos-instituut

Anne-Marie Laeven-de Boer wordt per 1 maart 2016 het nieuwe lid Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut. Zij volgt Patricia Geradts op die sinds 2003 verbonden is aan het Trimbos-instituut. Patricia Geradts vertrekt per 1 februari 2016.

Dr.ir. Anne-Marie Laeven-de Boer MPM is momenteel werkzaam bij het UMC Utrecht waar zij verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van de divisie Kinderen, Wilhelmina Kinderziekenhuis. Daarvoor vervulde zij dezelfde functie bij het Juliuscentrum voor eerstelijnsgeneeskunde en gezondheidswetenschappen, eveneens onderdeel van het UMC Utrecht. In beide divisies stond ze aan de basis van een nieuwe organisatiestructuur gericht op het slagvaardiger, meer omgevingsgeoriënteerd en efficiënter maken van de organisatie.

Maatschappelijk betrokken
“Mijn hart ligt bij maatschappelijke organisaties gericht op het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van de mens”, aldus Laeven. De bijzondere positie die organisaties met een maatschappelijke opdracht hebben gekregen bij de introductie van de marktwerking in de zorg, is een uitdaging! Hoe zorg je ervoor dat je echt aan de wensen van de markt tegemoet komt en tegelijkertijd niet dingen laat liggen die de markt (nog) niet vraagt maar wel essentieel zijn. Organisaties met een maatschappelijke opdracht om de gezondheid en welzijn van burgers te versterken, moeten hun bestaansrecht steeds meer laten bevestigen door de markt. De uitdaging zit erin dit voor elkaar te krijgen terwijl het instituut tegelijkertijd de dingen blijft doen die vanuit wetenschappelijk en innovatief oogpunt van groot belang zijn ook al vraagt de markt daar op dit moment niet naar.

Ambitie
“Mijn ambitie voor het Trimbos-instituut is verder bouwen en innoveren aan het topinstituut dat het Trimbos-instituut is, nationaal en internationaal. Zorgen voor een solide financiële basis waardoor lenigheid aanwezig is om mee te bewegen met de omgeving en zelf bewegingen te kunnen initiëren in de omgeving. Hierbij is het interessant om daar te ontwikkelen en te innoveren waar in eerste instantie de vraag niet vanuit de markt komt”, stelt Laeven. De uitdaging in de geestelijke gezondheidszorg is om meer samenwerking te realiseren die aanvult en versterkt. Er zal meer en efficiënter moeten worden samengewerkt met bijvoorbeeld gemeenten. Dit vraagt om een onafhankelijke partner die kritisch kijkt wat de meerwaarde is van diverse ontwikkelingen en ziet waar zaken worden afgebroken die ongewenst zijn.

Meer informatie over Anne-Marie Laeven op haar Linkedin pagina
https://www.linkedin.com/in/anne-marie-laeven-652b883

foto UMC Utrecht

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)