Nieuws |

Alcohol bij de kapper: goed idee?

Alcohol bij de kapper: goed idee?

De VNG is een pilot gestart om gemeenten te laten experimenteren met mengvormen van horeca en detailhandel (blurring), waarbij alcohol op meer plaatsen verkrijgbaar is. Bijvoorbeeld een wijntje bij de kapper. Geen goed idee, vindt het Trimbos-instituut, om verschillende redenen.

Sinds 1 januari 2015 is het Expertisecentrum Handhaving Drank en Horecawet ondergebracht bij het Trimbos-instituut. Vanuit die verantwoordelijkheid adviseren en ondersteunen wij gemeenten bij het toezicht op de naleving van de wet. Lokale beleidsmakers die geconfronteerd worden met lokale ondernemers die willen experimenteren met blurring weten vaak niet direct hoe te reageren op die verzoeken. Het Trimbos-instituut vindt blurring geen goed idee omdat:

  • toename van beschikbaarheid van alcohol leidt tot meer problematisch alcoholgebruik;
  • alcohol eerder gedenormaliseerd dan genormaliseerd (alcohol hoort erbij) dient te worden;
  • te weinig capaciteit beschikbaar is goed en eenduidig te handhaven;
  • dit leidt tot minder verkeerveiligheid;
  • dit in overtreding is met de wet.

In bijgaand antwoord op een vraag van de GGD op lokaalmiddelenbeleid.nl wordt uitgebreider uitgelegd waarom niet en welke argumenten daaraan ten grondslag liggen.

Meer informatie over blurring kunt u hier vinden.

Meer informatie

Jeroen de Greeff

Stuur een bericht aan contactpersoon Jeroen de Greeff
of bel +31 (0)30 – 2959(427)

Jeroen de Greeff
Senior adviseur gemeenten
Bel: +31 (0)30 - 2959(427)
Toon telefoonnummer +31 (0)30 - 2959(427)