GGZ nieuws

Ervaringsdeskundigen maken opmars in het sociaal domein

24 april 2018, Movisie

Uit een peiling van Movisie onder lidorganisaties van Sociaal Werk Nederland blijkt dat ongeveer de helft van hen ervaringsdeskundigen inzet en 13 procent overweegt om dat te doen. De cijfers zijn op 24 april gepresenteerd op het Jaarcongres Inzet van ervaringsdeskundigheid. De enquête is een start voor onderzoek naar de meerwaarde van de inzet met ervaringsdeskundigen.

Lees verder


Congres De Grote Thuiszorgdag

23 april 2018, Nursing

Door de verwachte afname van het aantal ouderen in zorginstellingen zal het aantal ouderen dat thuis blijft wonen, met een kwetsbare gezondheid, verder groeien. Op het congres De Grote Thuiszorgdag op 29 juni 2018 alles over actuele ontwikkelingen binnen de wijkverpleging, de benodigde aanpassingen en vereiste competenties. Ook verschillende zorgaspecten en knelpunten die juist nu spelen in de thuiszorg, komen aan bod.

Lees verder


Congres Als somberheid de oude dag beheerst

12 april 2018, Medilex

Congres op 17 mei 2018 over depressie en rouw bij ouderen. Ruim 20 procent van de ouderen kampt met een depressie en het is een van de meestvoorkomende psychiatrische stoornissen bij ouderen. Vroegtijdige herkenning en behandeling is cruciaal voor het welbevinden van depressieve ouderen, maar hoe herkent u de signalen van depressie? Welke behandelinterventies heeft u voor handen? En hoe gaat u om met plotseling veranderd gedrag?

Lees verder


Reactie GGZ Nederland op rapport NZa over wachttijden

11 april 2018, GGZ Nederland

Voor wachtlijsten bestaat niet één enkele oplossing. Het is een complex en weerbarstig probleem. De acties en intensiveringen die landelijk, regionaal en bij zorgaanbieders zijn ingezet, leiden helaas nog niet tot een afname van wachttijden. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de NZa. GGZ Nederland vindt iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg, er één te veel.

Lees verder


Cognitieve training effectief tegen terugval na depressie

9 april 2018, AMC

Een korte cognitieve training kan een terugval na een depressie voorkomen – ook wanneer de patient stopt met het slikken van antidepressiva. Dat blijkt uit onderzoek van professor Claudi Bockting (AMC, RuG) dat afgelopen week is gepubliceerd in de Lancet Psychiatry. De training is effectief voor mensen die na meerdere depressies hun antidepressiva afbouwen, en voor mensen die na een depressie de medicatie blijven slikken.

Lees verder