GGZ nieuws

Manifest 'Psychische Diversiteit Werkt!'

27 maart 2018, Samen Sterk zonder Stigma

Vakbonden en ondernemingsraden zetten zich gezamenlijk in voor bespreekbaarheid van psychische aandoeningen op de werkvloer. Op 29 maart 2018 zetten ze daarom hun handtekening onder het Manifest ‘Psychische Diversiteit Werkt!’. Samen met werkgevers willen ze verzuim en prestatieverlies terugdringen.

Lees verder


Leergang 'Ethiek in de zorg'

21 maart 2018, Ethiek Academy

De praktijkgerichte Leergang 'Ethiek in de zorg' gaat op 17 mei 2018 weer van start. In deze bijzondere Leergang maakt u kennis met een vernieuwende visie op ethiek. De Leergang biedt een afwisselend programma met inspirerende presentaties, workshops van toonaangevende sprekers en alle ruimte voor interactie, reflectie en dialoog. U krijgt handvatten om ethiek succesvol verder te ontwikkelen in uw organisatie.

Lees verder


Praktisch programma helpt jongeren met een licht verstandelijke beperking

21 maart 2018, ZonMw

‘Jij bent Okay’ lijkt een waardevolle toevoeging te zijn op het bestaande behandelaanbod voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die ouders hebben met psychische en/of verslavingsproblematiek. Uit effectonderzoek bleken jongeren 3 maanden na het volgen van het programma minder gedragsproblemen te hebben dan jongeren die het programma niet volgden.

Lees verder


Decision tool ‘matcht’ depressieve patiënt aan behandeling

20 maart 2018, PsQ

PsyQ heeft een decision tool ontwikkeld waarmee depressieve patiënten in de toekomst beter geholpen kunnen worden. Door in de nieuw ontwikkelde decision tool 'Enigma' de kenmerken van nieuwe patiënten in te voeren, kan PsyQ voorspellen welke behandeling het meest succesvol is voor de betreffende patiënt.

Lees verder


Congres ‘Eetstoornissen’

19 maart 2018, Stichting Sympopna

Congres op 6 juni 2018 naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe Handboek Eetstoornissen met een omvattend overzicht van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, risicofactoren, preventie, behandeling en nazorg. Dit boek is mede gebaseerd op de Zorgstandaard Eetstoornissen (verschenen in december 2017) die beschrijft waar goede zorg voor deze doelgroep aan moet voldoen.

Lees verder