GGZ nieuws

Leergang 'Ethiek in de zorg'

21 maart 2018, Ethiek Academy

De praktijkgerichte Leergang 'Ethiek in de zorg' gaat op 17 mei 2018 weer van start. In deze bijzondere Leergang maakt u kennis met een vernieuwende visie op ethiek. De Leergang biedt een afwisselend programma met inspirerende presentaties, workshops van toonaangevende sprekers en alle ruimte voor interactie, reflectie en dialoog. U krijgt handvatten om ethiek succesvol verder te ontwikkelen in uw organisatie.

Lees verder


GAMEN spel of verslaving?

19 maart 2018, VNN

VNN organiseert op 5 april 2018 een gratis webinar over gamen. Is gamen een tijdelijke, tijdrovende hobby? Wat is de grens tussen spel en verslaving? Wat kun je doen om een verslaving te voorkomen? In de webinar feiten over gamen, chatten, appen, en factoren die de kans op verslaving beïnvloeden.

Lees verder


Congres ‘Eetstoornissen’

19 maart 2018, Stichting Sympopna

Congres op 6 juni 2018 naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe Handboek Eetstoornissen met een omvattend overzicht van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, risicofactoren, preventie, behandeling en nazorg. Dit boek is mede gebaseerd op de Zorgstandaard Eetstoornissen (verschenen in december 2017) die beschrijft waar goede zorg voor deze doelgroep aan moet voldoen.

Lees verder


GGZ-veld zet betekenisvolle stap naar nieuw kwaliteitsinstituut

19 maart 2018, GGZ Nederland

Dit voorjaar wordt er een nieuw kwaliteitsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) opgericht. Dit is een gezamenlijk besluit van vertegenwoordigers van alle partijen in de ggz: professionals, patiënten en hun naasten, aanbieders en zorgverzekeraars.Het instituut krijgt als kerntaken de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties en zal onder regie van professionals en patiënten en hun naasten komen te staan.

Lees verder


Congres ‘Existentie en zingeving in de GGZ’

19 maart 2018, Stichting Sympopna

Binnen de GGZ ontstaat er een steeds breder draagvlak voor het bieden van integrale zorg. Op het congres 'Existentie en zingeving in de GGZ'op 14 juni 2018 wordt een pleidooi gehouden voor het integraal betrekken van de zingevende en existentiële dimensie in het professionele handelen in de GGZ, en wel voor alle cliënten die in zorg en behandeling zijn.

Lees verder