GGZ nieuws

‘Wees alert op apathie bij ouderen met en zonder depressie’

8 november 2017, LUMC

Apathie heeft bij ouderen een negatieve invloed op het herstel van een depressie. Maar ook bij niet-depressieve ouderen legt dit verlies van motivatie voor dagelijkse bezigheden en emotionele expressie een zware druk op patiënten en hun omgeving. Daarom roept ouderenpsychiater Isis Groeneweg-Koolhoven zorgverleners op alerter te zijn op apathie. Ze promoveerde op 7 november.

Lees verder


Preventie van depressie via internet succesvol

7 november 2017, Vrije Universiteit Amsterdam

Behandelingen via het internet kunnen een depressie voorkomen, of depressieve klachten minderen. Van de mensen met depressieve klachten die een behandeling thuis via het internet krijgen, zijn na een jaar ongeveer 40 procent minder depressief. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Claudia Buntrock. Bovendien is deze nieuwe vorm van therapie ook goedkoper dan de gebruikelijke zorg van depressieve klachten.

Lees verder


Muziekkussen erkend als goed onderbouwde interventie

6 november 2017, Vilans

De erkenningscommissie ouderenzorg heeft de interventie Muziekkussen erkend als 'goed onderbouwd'. Muziektherapeute Annemieke Raven-de Vries van Zorgspectrum het Zand ontwikkelde de interventie. Het doel is nachtelijke onrust te verminderen bij oudere mensen met dementie op psychogeriatrische verpleegafdelingen. Ook zorgt het kussen voor een positieve beleving.

Lees verder


Onderzoek kinderen van ouders met stemmingsstoornissen

2 november 2017, VUmc

VUmc, GGZ inGeest en het Erasmus MC ontvangen € 1.4 miljoen om langdurig onderzoek te verrichten naar kinderen van ouders met stemmingsstoornissen. De ZonMw-subsidie is voor het project MARIO: Mood and Resilience in Offspring. Hierin werken een groot aantal psychiaters, onderzoekers, patiënten, verzekeringen, en gemeenten samen.

Lees verder


Huisartsen: problemen in de ggz groter dan ooit

2 november 2017, Landelijke Vereniging Huisartsen

Uit een LHV-peiling onder meer dan 1300 huisartsen blijkt dat de beschikbaarheid van ggz verder verslechterd is. Dat heeft ook zijn weerslag op de zorg die huisartsen kunnen bieden. Patiënten worden vanuit ggz-instellingen veelal zonder overleg terugverwezen naar de huisarts en wanneer gespecialiseerde ggz snel (opnieuw) nodig is, lopen patiënten tegen lange wachttijden aan.

Lees verder