De Week van de Jonge Mantelzorger: #NietTeMissen

Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland groeit op terwijl ze zich zorgen maken over een naaste. Zij zorgen bijvoorbeeld voor iemand met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (een van hun) ouders, een broer of zus. In de Week van de Jonge Mantelzorger willen wij deze jonge mantelzorgers zichtbaar maken en hen indien nodig ondersteunen.

Veel jonge mantelzorgers zijn zich niet bewust van de impact van de zorgsituatie op hun persoonlijke leven; de zorgen beschouwen ze als normaal en vanzelfsprekend. Daarnaast kan mantelzorg op jonge leeftijd ook mentaal belastend zijn. Jonge mantelzorgers dragen bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheden en maken zich meer zorgen dan leeftijdsgenoten zonder zorgsituatie thuis. Daarbij heeft de coronacrisis ook merkbaar impact gehad op kinderen, jongeren en gezinnen. Het is daarom goed om stil te staan bij de gevolgen van deze zorgsituatie in het leven van een jong persoon. Kan iemand nog wel goed genoeg concentreren op school als een zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet de jonge mantelzorger soms afspraken met vrienden afzeggen omdat zijn of haar moeder niet alleen thuis kan zijn?

Niet te missen

Om jonge mantelzorgers zichtbaar te maken en hen indien nodig te ondersteunen, vragen we jaarlijks aandacht voor deze groep in de Week van de Jonge Mantelzorger. Deze vindt plaats van 1 tot en met 7 juni. De Week van de Jonge Mantelzorgers is een initiatief van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg. Zij vragen tijdens deze week aandacht voor jonge mantelzorg via de landelijke bewustwordingscampagne “Niet te missen”. De campagne laat via video’s, posters, portretten en verhalen zien wat de impact is van mantelzorg in het persoonlijke leven van jongeren. Gemeenten en organisaties kunnen het campagnemateriaal gratis downloaden op de website van de Week van de Jonge Mantelzorger. Zowel online als in de echte wereld moet het niet te missen zijn, met als doel meer bewustwording, herkenning en erkenning.

KOPP/KOV

Het Trimbos-instituut is kernpartner van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg. Op basis van onze expertise en kennis over Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en Kinderen van Ouders met een Verslaving (KOPP/KOV) leveren we een actieve bijdrage aan de realisatie van deze nationale bewustwordingscampagne. Het Trimbos-instituut streeft naar een gezonde ontwikkeling en het bevorderen van de mentale gezondheid van KOPP/KOV, ook als zij inmiddels volwassen zijn. Door deel te nemen aan de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg kunnen we gezamenlijk werken aan meer bekendheid voor KOPP/KOV en de bredere Jonge Mantelzorg groep. “Niet te missen” is uiteraard in samenwerking met jonge mantelzorgers zelf tot stand gekomen. Niets over hen, zonder hen!

Meer informatie

De Week van de Jonge Mantelzorger en de Niet te missen-campagne:  www.weekvandejongemantelzorger.nl

De Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg: www.strategischealliantiejongemantelzorg.nl

Tessa van Doesum
Wetenschappelijk medewerker Mentale Gezondheid & Preventie