Begroting Prinsjesdag en Bureaucratie

begroting-prinsjesdag-en-bureaucratie

Foka Eekhof, psychiater bij Arkin Ouderen, laat haar licht schijnen over ontwikkelingen in de ouderenzorg met daarbij verschillende voorbeelden.

Foka Eekhof, Psychiater, Arkin Ouderen

Begroting Prinsjesdag en Bureaucratie 

Terwijl de algemene beschouwingen in volle gang zijn n.a.v. Prinsjesdag 2016, schrijf ik deze column. Uitgangspunten zijn maximaal 500 woorden, opgelegd door NKOP en een positief verhaal opgelegd door mijzelf. Ik heb namelijk het mooiste vak van de wereld als ouderenpsychiater en werk ook nog eens in een van de rijkste landen ter wereld.

Kortom, dat zijn ingrediënten voor een positieve ondertoon.

Ik hoor o.a. dat de ouderenzorg er 140 miljoen bijkrijgt: een uur extra dagbesteding per cliënt in het verpleeghuis en extra scholing voor het personeel in datzelfde verpleeghuis. Uiteraard juich ik dat toe. Iedere professional die werkzaam is als bijvoorbeeld consulent in de verpleeghuis sector weet hoe belangrijk deze elementen zijn. Juist ook om onnodige medicalisering te voorkomen.

Dat een en ander een eerdere bezuiniging deels terugdraait laat ik even buiten beschouwing.

Ik kan mij ook vinden in de participatie maatschappij en vind het uitgangspunt van zo lang mogelijk thuis wonen ook een nobel streven. Ook heb ik oog voor de steeds duurder wordende zorgkosten en ben ik voor een gepast gebruik van zorg. Mijn adagium: zo lang als nodig, zo kort als mogelijk. Ik wil sturen op kortere dbc’s en graag de klinische opname duur verkorten. Hier heb ik ketenpartners voor nodig, een goede thuiszorg organisatie die onder andere somatische zorg levert, en pillen verstrekt. Kortom een ideale Haagse schoondochter.

Maar dan tref ik in mijn enthousiasme een 85 jarige dementerende man aan in de ouderenkliniek zonder gedragsproblemen. Na een detox en een leven lang rock en rol, heeft hij een MMSE van 12. Na 6 weken geen progressie. Daar ik ook manager behandelzaken ben weet ik precies wat een klinisch bed kost……en dat is veel kan ik u vertellen. Los daarvan, kan de man echt niet meer zelfstandig thuis wonen. Dus we vragen een CIZ indicatie aan.

Na wederom 6 weken krijgen we bericht van het CIZ “we denken dat het een delier is en we wijzen de indicatie af”. Na een paar belletjes komt er toch een indicatie. Dat deze mijnheer niet op zijn plek is, tussen alle psychotische cliënten hoef ik u natuurlijk niet uit te leggen. Inmiddels is het 10 weken geleden dat de CIZ indicatie is aangevraagd en wacht mijnheer nog op een vervolg plek.

Tja voor Prinsjesdag 2017 heb ik toch nog wat aanbevelingen..