Blogs

Blog doorzoeken

Bezieling en bereikbaarheid: samen werken aan een leven zonder GHB

De GHB-problematiek staat de laatste weken volop in de belangstelling. Verschillende televisieprogramma’s, waaronder 'Verslaafd!' en 'Tygo in de GHB', koppelen heftige verhalen aan de oproep om meer onderzoek en betere behandeling. Maar: hoe groot is de GHB-problematiek? Wat weten we al over behandeling en de beste aanpak, en wat gebeurt er eigenlijk al? En hoe krijgen we vat op deze problematiek?

Lees verder


Preventieakkoord is een historische kans

Vandaag zetten meer dan 70 maatschappelijke partners - van onderwijs en horeca tot werkgevers en gemeenten – een handtekening onder het Preventieakkoord. Dat is historisch gezien een uniek moment. Nog nooit spanden zó veel maatschappelijke organisaties zich collectief in voor preventie van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Als inhoudelijk deskundigen mochten wij de gesprekstafels adviseren op deze drie gebieden.

Lees verder


Jeugd psychisch ongezond, maar wel gelukkig?

Het welzijn en de psychische gezondheid van de jeugd in Nederland houdt de gemoederen flink bezig. Daarom is het jammer dat ons beeld over de psychische (on)gezondheid van jongeren verre van compleet is.

Lees verder