Webinar Middelenpreventie voor kwetsbare groepen: tool voor gemeenten

Datum: 20/04/2023
Tijd: 15:30 - 17:00
Locatie: Online
Organisator: Trimbos-instituut
Prijs: Gratis

In Nederland is al veel aanbod op het gebied van middelenpreventie. Toch profiteert nog niet iedereen hier voldoende van. Juist mensen die door een opstapeling van risicofactoren extra kwetsbaar zijn voor (problematisch) middelengebruik worden niet altijd bereikt. Hierdoor worden gezondheidsverschillen tussen groepen mensen in stand gehouden en soms zelfs vergroot.

Het Trimbos-instituut ontwikkelt dit jaar de tool 'Middelenpreventie voor kwetsbare groepen'. Deze tool helpt gemeenten om in hun volksgezondheidsbeleid systematisch aandacht te besteden aan kwetsbare groepen. De tool bevat informatie over tien groepen die kwetsbaar zijn voor problematisch middelengebruik. Ook helpt de tool bij het in kaart brengen en prioriteren van de groepen, het samenwerken met stakeholders en het maken van afspraken.

In dit webinar geven we een toelichting op deze tool en op de mogelijkheden om deze toe te passen. Ook geven we informatie over de mogelijkheden om deel te nemen aan een pilot en deze tool in 2023 onder begeleiding van het Trimbos-instituut te testen.