Webinar Alcoholschade 5 oktober 2023

Datum: 05/10/2023
Tijd: 15:30 - 17:00
Locatie: Online
Organisator: Trimbos-instituut
Prijs: Gratis

In dit webinar staan we stil bij de schade door alcoholgebruik in Nederland, niet alleen voor de drinker zelf maar ook voor anderen. De wetenschappelijke kennis over de gezondheidsschade door alcoholgebruik voor de drinker zelf is hoog. Veel minder is bekend over de schade door alcoholgebruik aan anderen in de omgeving van de drinker en de samenleving als geheel.

Voorbeelden van schade aan anderen dan de drinker zelf zijn: letsel of sterfte door ongevallen, arbeidsverzuim, huiselijk of seksueel geweld of kosten voor de gezondheids- en verslavingszorg en politie en justitie.

Wetenschap, ervaring en praktijk

  • Dr. Carmen Voogt, wetenschappelijk projectleider van het Expertisecentrum Alcohol van het Trimbos-instituut, en dr. Marlous Tuithof, wetenschappelijk medewerker Epidemiologie van het Trimbos-instituut, zullen de omvang van alcoholschade in Nederland toelichten.
  • David Baden, SEH-arts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, zal vertellen hoe hij (problematisch) alcoholgebruik ziet in zijn werk. Dit zal hij doen door het toelichten van een aantal casussen en het bieden van handelingsperspectief aan andere (SEH-)artsen.
  • Paul Broer, landelijk verkeersspecialist bij de Nationale Politie, zal stilstaan bij de relatie tussen alcoholgebruik en verkeersongevallen. Ook hij zal dit met casussen toelichten en handelingsperspectief bieden aan andere politieagenten.

In het kort

  • Wat: webinar Alcoholschade
  • Wanneer: 5 oktober 2023 van 15:30 – 17:00 uur
  • Waar: online
  • Wie: beleidsmedewerkers, politieagenten, handhavers, werkgevers, eerste- en tweedelijnszorg (geboorte)zorgprofessionals en wetenschappers
  • Deelname: gratis