Webinar Alcohol en Zwangerschap

Datum: 19/05/2022
Tijd: 15:00 - 17:00
Locatie: Online
Organisator: Expertisecentrum Alcohol Trimbos-instituut en Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcohol
Prijs: Gratis

Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap kan levenslange gevolgen hebben voor het (ongeboren) kind. Onderzoek laat zien dat alcoholgebruik in de periode rondom de zwangerschap onder andere kan leiden tot vroeggeboorte, een laag geboortegewicht en het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Daarom adviseert de Gezondheidsraad de nulnorm: drink niet tijdens de zwangerschap. Ook drinken voorafgaand aan de zwangerschap en/of na de zwangerschap tijdens de borstvoedingsperiode kan negatieve effecten hebben.

In dit webinar vertellen we wat we weten over alcoholgebruik rond de zwangerschap. Welke wetenschappelijke kennis is beschikbaar, en waar moet nog meer onderzoek naar worden gedaan? Ook geven we recente cijfers over het alcoholgebruik van vrouwen rondom de zwangerschap. Om een breder beeld van FAS en de impact daarvan op het dagelijks leven van kind en gezin te geven, komt een moeder van een kind met FAS aan het woord. Daarnaast zal de projectleider van de Taskforce Alcoholvrije Start ingaan op het belang van het vroegsignaleren en bespreekbaar maken van alcoholproblematiek door professionals de geboortezorg.

De webinar wordt door het Expertisecentrum Alcohol georganiseerd, in samenwerking met het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA). Vanuit het SVA wordt momenteel de Taskforce Alcoholvrije Start opgericht; deze zet zich in de voor de vroegsignalering van alcoholproblematiek in de gehele geboortezorgketen.