Symposium ‘De eerste evaluatie van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang’

Datum: 25/01/2023
Tijd: 13:00 - 17:00
Locatie: Collegezaal 5 van het AMC, Amsterdam Zuid-Oost
Organisator: Amsterdam UMC, Trimbos-instituut & ZonMw
Prijs: Gratis

Op woensdag 25 januari 2023 organiseren de onderzoekers van de eerste evaluatie van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) samen met ZonMw een symposium over deze wetsevaluatie. Tijdens dit symposium worden de uitkomsten en aanbevelingen van de wetsevaluatie gepresenteerd en kan daarover worden gediscussieerd. Op deze wijze kunnen alle betrokkenen kennis nemen van de belangrijkste uitkomsten van de wetsevaluatie en daarop reageren. Het symposium is bedoeld voor iedereen die bij de regelgeving of praktijk van de gedwongen zorg is betrokken.

Programma

13.00 – 13.30 Inloop en ontvangst
13.30 – 13.50 Introductie /algemene inleiding: Johan Legemaate, AUMC

Deel Wvggz
13.50 – 14.10 Hoofdbevindingen Wvggz ( juridisch/kwalitatief): Corrette Ploem en Yolande Voskes, AUMC
14.10 – 14.25 Hoofdbevindingen Wvggz kwantitatief: Jasper Nuijen, Trimbos-instituut
14.25 – 14.45 Externe reacties: de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse ggz en MIND
14.45 – 15.15 Discussie met de zaal

15.15 – 15.35 Pauze

Deel Wzd
15.35 – 15.55 Hoofdbevindingen Wzd ( juridisch/kwalitatief): Sjef Gevers, AUMC, en Christien Muusse, Trimbos-instituut
15.55 – 16.10 Hoofdbevindingen Wzd kwantitatief: Marieke Kroezen, Trimbos-instituut
16.10 – 16.30 Externe reacties: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten en Alzheimer Nederland
16.30 – 17.00 Discussie met de zaal

17.00 Afsluiting: Johan Legemaate, AUMC

Praktische informatie

Waar
Het symposium vindt plaats op woensdag 25 januari 2023, in collegezaal 5 van het AMC in Amsterdam Zuid-Oost. Het AMC is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto. Zie Adres locatie AMC, Amsterdam UMC.

Inschrijving
Inschrijving is mogelijk door een e-mail te sturen naar wetsevaluatie@amsterdamumc.nl. In deze mail graag vermelden: naam, functie, organisatie en adres. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving. Inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding.

Kosten
Aan het deelnemen aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Rapporten
Deel 1 en 2 van de wetsevaluatie kunnen worden gedownload.