Studiedag Open en Alert

Datum: 08/11/2022
Tijd: 09:30 - 16:30
Locatie: In de Driehoek
Adres: Willemsplantsoen 1c, 3511 LA Utrecht
Organisator: Trimbos-instituut
Prijs: 65 euro ex BTW

Jongeren in de residentiële jeugdzorg gebruiken vaker tabak en drugs (met name cannabis) dan hun leeftijdgenoten in het reguliere onderwijs. Dit bleek uit het EXPLORE-onderzoek van 2021. Volgens de professionals uit dit onderzoek hebben instellingen vaak wel beleid om problematisch middelengebruik te voorkomen, maar is het lastig om hier in de praktijk vorm aan te geven. Deze studiedag biedt kennis én inspiratie voor effectieve middelenpreventie voor deze kwetsbare doelgroep.

De studiedag is bedoeld voor professionals die bijvoorbeeld als aandachtsfunctionaris of preventiewerker veel te maken hebben met middelengebruik in de jeugdhulp en JJI’s. Maar de dag is eveneens interessant voor mensen die zich bezig houden met kwaliteit, beleid en opleiding binnen deze instellingen.

Tijdens de studiedag wordt de nieuwe richtlijn Middelengebruik Jeugdhulp en Jeugdbescherming gepresenteerd. Tevens worden de resultaten van het EXPLORE-onderzoek in de jeugdzorg en in de JJI’s (publicatie verwacht in het najaar van 2022) toegelicht. Daarnaast komen experts uit wetenschap en praktijk aan het woord, waaronder ook ervaringsdeskundige ouders en jongeren.

Verschillende workshops en een informatiemarkt bieden vervolgens de kans om nader kennis te maken met verschillende interventies en materialen. Ten slotte is er volop mogelijkheid om te netwerken en kennis te maken met verschillende samenwerkingspartners op het gebied van preventie, waaronder de instellingen voor verslavingszorg.

Het exacte programma volgt binnenkort.