Samen fris: alcohol-, tabak- en drugspreventie op school

Datum: 14/02/2022
Tijd: 12:30 - 16:00
Locatie: Online
Organisator: Trimbos-instituut
Prijs: 25 euro
Leer docenten te werken met lespakket ‘Samen Fris’ - voor leerjaar 2 of 3 van het vo - voor preventie van roken, blowen en gebruik van alcohol.

Wat leert u?

  • Inhoud van het lesprogramma (kennisoverdracht, opdrachten en website voor ouders)
  • Uitvoering van de docenteninstructie
  • Gebruik van de leermiddelen in de digitale docentenomgeving