Details

Landelijk Congres Positieve Psychologie

Congres

Thema van het congres is positieve psychologie en coaching.

In psychotherapie en coaching is sprake van een groeiende belangstelling voor positieve psychologie. Dit komt mede voort uit onderzoek dat laat zien dat positieve emoties, cognities en gedrag niet alleen bijdragen aan welzijn, goed functioneren en veerkracht, maar ook bijdragen aan een afname van psychische klachten en disfunctioneren.

Positieve psychologische interventies (PPIs) richten zich op het versterken van positieve emoties, cognities en gedrag waarbij gebruik wordt gemaakt van bewezen effectieve en theoretisch onderbouwde strategieën. PPIs richten zich bijvoorbeeld op toename van het gebruik van sterke kanten, mentaal tijdreizen, compassie, psychologische flexibiliteit, zingeving, genieten en dankbaarheid.

Op dit congres staan de wetenschappelijke onderbouwing en de praktische toepassing van PPIs binnen therapie en coaching centraal.


Thema_DepressieAngstSuicidepreventie

Datum
9-mrt-2018
Organisator
Universiteit Twente i.s.m. Trimbos-instituut, NIP, Tijdschrift Positieve Psychologie
Locatie
De Reehorst, Ede
Meer
Lees verder

Meer agendaberichten