Details

Inspiratiedag alcohol- en drugsgebruik onder studenten

Voor veel jongeren in het hoger onderwijs (HBO en WO) is de studententijd een periode waarin regelmatig (veel) alcohol wordt gedronken. Ook komt in deze fase drugsgebruik vaak voor het eerst ter sprake. Op 15 november 2017 organiseert het Trimbos-instituut voor de tweede keer een inspiratiedag over alcohol- en drugsgebruik onder studenten.

Tijdens de plenaire sessie van de inspiratiedag spreken Prof. Dr. Reinout Wiers, Sara de Bruyn, MSc en Jolien Dopmeijer, MSc over de sociale aspecten van alcoholgebruik in het studentenleven, screening en monitoring van middelengebruik onder studenten, de relatie tussen studieuitval, studiesucces en middelengebruik en Ritalingebruik onder studenten.

Na de lunch gaan de deelnemers uiteen in workshops. In de workshops worden ervaringen gedeeld, nieuwe informatie en best practices uitgewisseld rond 3 thema's:

 • Internationale studenten & middelengebruik
 • Samenwerking tussen onderwijsinstellingen en verslavingszorginstellingen 
 • De Introductietijd

Elke workshop start met een boeiende presentatie rechtstreeks uit het betreffende veld. Zo zullen in de workshop 'de Introductietijd' het Amsterdams Studenten Corps en de Entree- introductiecommissie 2016-2017 beiden een toelichting geven op hun werkwijze rond de introductietijd.

We sluiten de dag af met een plenaire terugkoppeling en een drankje.

Wanneer & waar

 • Woensdag 15 november 10.00-16.00 op het Trimbos-Instituut te Utrecht

Voor wie

 • Onderwijsinstellingen voor HBO/WO
 • Studentenverenigingen
 • Introductiecommissies
 • Instellingen voor verslavingszorg/GGD-en

Kosten

 • Alle organisaties die hebben deelgenomen aan de interviews kunnen gratis 4 deelnemers aanmelden. Dat kan via een normale inschrijving, u ontvangt dan geen factuur.
 • Normale kosten voor deelname bedragen 25 euro pp, inclusief lunch. 
 • In verband met een beperkt aantal plaatsen willen wij u vragen per organisatie maximaal 4 deelnemers aan te melden.

Plenaire sprekers

Prof. Dr. Reinout Wiers zal een inleiding verzorgen in het thema studenten, middelengebruik en verslaving. Hij zal inzoomen op de relatie tussen alcohol, het studentenbrein en het gedrag van studenten, specifiek tijdens de levensfase waarin studenten zich bevinden. Prof. dr. Reinout Wiers is internationaal bekend door zijn werk op het gebied van onbewuste (neuro-) cognitieve processen bij verslaving. Hij kreeg de prestigieuze N.W.O. -VIDI (2002) en VICI (2008) subsidie voor zijn onderzoek naar impliciete processen bij verslaving.  

Sara de Bruyn (MSc) geeft een lezing over Ritalingebruik onder studenten. Op basis van een grootschalig onderzoek onder Vlaamse studenten zal zij ingaan op de vragen: welke studenten gebruiken Ritalin als stimulerend middel om hun studieprestaties te verbeteren, waarom gebruiken zij Ritalin en hoe komen ze er aan? Sara de Bruyn is promovenda en postdoctoraal onderzoeker aan het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) van de Universiteit van Antwerpen. Zij ontving een beurs van het fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) voor haar onderzoek naar gebruik van studieprestatie verhogende middelen, zoals Ritalin, onder studenten.

Jolien Dopmeijer (MSc) zal vertellen over het Project FIVE (Fit & Veilig Windesheim) bij Hogeschool Windesheim. Binnen dat project worden studenten aan Windesheim gemonitord op leefstijl gerelateerde onderwerpen, waaronder gebruik van alcohol en drugs. Zij gaat in op de relatie tussen middelengebruik, studiesucces en studievertraging en uitval, evenals het mogelijke (preventie) aanbod voor studenten met verslavingsproblematiek. Jolien Dopmeijer is docent Verpleegkunde en onderzoeker aan het Lectoraat Verslaving van de hogeschool Windesheim in Zwolle. In 2014 ontving zij een Promotiebeurs voor Leraren van de NWO voor haar promotieonderzoek.

 


alcohol drugs hoger onderwijs hogeschool introductie middelen ritalin studenten studentenvereniging studieuitval studievertraging universiteit

Datum
15-nov-2017
Locatie
Trimbos-instituut, Da Costakade 45 Utrecht
Meer
Inschrijven

Meer agendaberichten