Delier bij dementie – Een multidisciplinaire benadering

Datum: 30/09/2022
Tijd: 09:00 - 15:45
Locatie: AFAS Experience Center in Leusden
Adres: AFAS Experience Center in Leusden
Organisator: MarkTwo Academy
Prijs: Zie website MarkTwo

Delier, oftewel een ernstige acute verwardheid, komt bij oudere mensen veel voor. Naast toenemende leeftijd is ook dementie een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van een delier.

Tijdens dit multidisciplinaire programma komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Delier bij, met of door dementie?
  • Wat gebeurt er in het brein bij een delier?
  • DIDAS: een nieuwe observatieschaal om delier bij dementie vast te stellen.
  • Bejegening en behandeling van patiënten met een delier bij dementie; zowel in de thuissituatie als in een klinische voorziening.
  • Wat betekent een delier bij dementie voor naasten?

Wil je meer weten over delier bij dementie, kom dan op vrijdag 30 september naar het AFAS Experience Center in Leusden.

Datum: 30 september 2022

Locatie: AFAS Experience Center Leusden

Voor wie: Collega’s uit VVT en GGZ die intra- of extramuraal werken met mensen met dementie.

Aanmelden en meer informatie: www.marktwo.nl