Auditor ROPI-R: meten van herstelondersteunende zorg

Datum: 16/05/2022
Locatie: Trimbos-instituut
Adres: Da Costakade 45, Utrecht
Organisator: Trimbos-instituut
Prijs: 295 euro