Wie gelooft er nog in de ggz? Van onmacht naar hoop

Extern | vrijdag 5 november 2021 | De Hoop: Provincialeweg 122, 3329 KP Dordrecht

Kennisinstituut voor christelijke ggz (Kicg)


Dit congres wil ggz-professionals prikkelen en uitdagen om hun eigen onmacht en verlangen in de ogen te kijken, en een kritisch gesprek te voeren over mogelijkheden en beperkingen, inspiratie en valkuilen, identiteit en spiritualiteit.

Dit congres wordt georganiseerd door het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van De Hoop ggz. 


Meer informatie