Verward gedrag in de wijk

Extern | dinsdag 6 oktober 2020 | Aristo, Amsterdam

Leids Congresbureau


Verward gedrag zien we in vele verschijningsvormen en kent een diversiteit aan oorzaken en achtergronden. Door verschillende omstandigheden kan de situatie ontstaan dat mensen eenmalig of chronisch in problemen komen, grip op hun leven verliezen en daardoor overlast veroorzaken of zelfs in het strafrechtelijk circuit belanden. Het vergt specifieke kennis en ervaring om deze groep te kunnen helpen.

Tijdens dit middagsymposium leert u van ervaringen, onderzoeken en initiatieven vanuit diverse invalshoeken. Wat hebben zorg, politie en gemeente van elkaar nodig en wat hebben ze elkaar te bieden?


Meer informatie

Inschrijven