Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS I)

Training | donderdag 19 september 2019 | Da Costakade 45, Utrecht

Trimbos-instituut


In deze driedaagse cursus wordt u getraind in het geven van de VERS-training in groepsverband.

De training bestaat uit twee aaneensluitende dagen en sluit vervolgens af met een terugkomdag die een intervisieachtig karakter heeft waarin aan de hand van de praktijk de theorie en ervaringen verder worden uitgediept.


Kosten: € 895,00

Meer informatie