Utrechtse Jeugd Meetup: Uitsluiting en polarisatie bij jongeren

Congres | donderdag 27 juni 2019 | Padualaan 101, Utrecht

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd


Vervreemding en polarisatie maken opvoeden en opgroeien uitdagend. Wat weten jongeren hiervan? En hoe kunnen professionals uit het jeugdveld jongeren en hun opvoeders ondersteunen, zodat zij weerbaar zijn tegen spanningen en negatieve ervaringen? 

De AWTJ Utrecht organiseert bijeenkomsten over actuele thema’s in het kader van de transformatieopgaven. Doel van deze discussiebijeenkomsten is het bevorderen van het debat en het uitwisselen van kennis over de transformatie in het jeugddomein. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, jongeren en opvoeders, onderzoekers, docenten en voor iedereen die geïnteresseerd is in de transformatie jeugd en de AWTJ Utrecht.

Tijdens een Utrechtse Jeugd Meetup geven twee of drie sprekers vanuit verschillend perspectieven (wetenschap, beleid, onderwijs, praktijk) kort hun visie op het onderwerp. Daarna is volop ruimte voor discussie. Deelnemen is gratis.


Meer informatie

Inschrijven