Samen Fris : alcohol- tabak- en drugspreventie voor leerlingen en hun ouders

Training | donderdag 3 oktober 2019 | Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht

Trimbos-instituut


Verklein de kans dat leerlingen alcohol, drugs of tabak gaan gebruiken, door het er met ze over te hebben en ouders van opvoedtips te voorzien.

Samen Fris is een lespakket voor leerlingen en hun ouders in leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs. De wisselwerking tussen beide groepen is een belangrijk element in de interventie. Bij de leerling component wordt er ingezet op risicoperceptie van tabak, wiet en alcohol en het bestendigen van de sociale norm, terwijl de ouders worden geïnformeerd over de houding t.a.v. middelengebruik in de klas van het kind en opvoedtips aangereikt krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van filmpjes.

Tijdens deze training leert u als preventieprofessionals de docenteninstructie te geven op scholen die de interventie willen uitvoeren.


Kosten: € 45,00

Meer informatie