Train de trainer In Charge

Training | donderdag 4 juli 2019 | Trimbos-instituut

Trimbos-instituut | € 50,00


In Charge is een lespakket voor leerlingen vanaf 16 jaar. De interventie is gericht op het trainen van zelfcontrole waardoor jongeren beter in staat zijn verleidingen (zoals middelengebruik) te weerstaan.

Tijdens deze train de trainer bijeenkomst worden preventieprofessionals getraind voor de uitvoering van de docenteninstructie.

Meer informatie