Train de trainer Be wise think twice

Training | donderdag 28 maart 2019 | Trimbos-instituut

Trimbos-instituut | € 50,00


Voor de eerste twee klassen van het cluster 4 Voortgezet Speciaal Onderwijs is het lesprogramma Be wise think twice beschikbaar. In cluster 4 zitten leerlingen met ernstige psychische stoornissen en gedragsproblemen. Doel van het lesprogramma is om leerlingen bewust te maken van de risico’s van alcohol en drugs en docenten handvatten te bieden voor signalering van mogelijk problematisch gebruik.

Meer informatie