Symposium Kwetsbaarheid in de wijk

Extern | dinsdag 14 mei 2019 | Amstelcampus, Hogeschool van Amsterdam

G4-User


Welke actuele opgaves heeft de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) in relatie tot het wijkgerichte zorglandschap? Wat zijn de meest recente oplossingen en hoe worden die ervaren in de praktijk? Wat staat ons nog te doen, welke verbeteringen zijn nodig?

Tijdens het symposium Kwetsbaarheid in de wijk komen thema’s aan bod rond de verbinding zorg en veiligheid voor kwetsbare burgers in de wijk en de stad. Het gaat onder andere om ‘Vroegsignalering ter preventie van crises’, ‘Naar een inclusieve samenleving’, ‘Openbare Geestelijke Gezondheidszorg in de wijk’ en ‘Dilemma’s van dakloosheid’.

Meer informatie

Inschrijven