Symposium 'Communicatie met sociaal kwetsbare mensen tijdens COVID-19'

Congres | vrijdag 15 januari 2021 | Online

Amsterdam Center for Health Communication


Op vrijdag 15 januari 2021 vindt het 10e ACHC symposium “Communicatie met sociaal kwetsbare mensen tijdens COVID19” online plaats. Deelname is gratis. Sociale kwetsbaarheid is een maatschappelijk-historische context waardoor sommige mensen worden bedreigd met sociale uitval of uitsluiting. Tijdens de corona crisis overlapt sociale kwetsbaarheid bovendien met een verhoogd risico op infectie en hebben deze groepen het niet makkelijk gehad.

Veel mensen moesten schipperen tussen het voorkomen van besmetting en het inboeten aan hun kwaliteit van leven, of van het realiseren van belangrijke waarden en doelen zoals zorg voor oude ouders of kinderen, het genereren van inkomen en van zingeving. Kleine netwerken zorgden ervoor dat mensen aan autonomie inboetten, omdat ze geen beroep op anderen konden doen om dingen voor elkaar te krijgen.

Communicatie van essentieel belang

Communicatie was daarom van essentieel belang om wat er nog aan interactie was in stand te houden. Wat is de rol geweest van digitaal contact en zorg? En wat was de impact van de “intelligente” lockdown en versoepeling op de begrijpelijkheid van regels en infectie risico’s? Hoe kunnen we problemen herkennen? Wat voor geleerde lessen zijn er om op een begrijpelijke manier kunnen communiceren?

Onderzoek en praktijk

Dit symposium rapporteert bevindingen van een aantal lopende onderzoeksprojecten, alsook praktijkervaringen. Centraal staan onderzoeksprojecten genoemd op www.coronatijden.nl, met name het al bijna afgeronde door ZonMw gefinancierde project ‘Sociale Impact van Fysieke Afstand op Kwetsbare groepen’. Daarnaast zijn er sprekers uit de praktijk.

Collega's aan het woord

Collega Christien Muusse (Projectmedewerker Zorg & Participatie) zal spreken over communicatie met dak- en thuislozen en de ervaringen van psychiatrische patiënten. En collega Henriëtte van der Roest (Programmahoofd Ouderen) over communicatie in zorg- en verpleeghuizen.


Meer informatie

Inschrijven