Stoomcursus dementienetwerken voor bestuurders

Training | dinsdag 28 januari 2020 | Vilans, Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht

Dementiezorg voor Elkaar


Effectieve regionale samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Ook zorgverzekeraars krijgen daar steeds meer oog voor. Voor bestuurders in regionale stuurgroepen is het daarom noodzakelijk regie te voeren op regionale dementienetwerken, zodat acties in de meerjarenplannen ook daadwerkelijk in praktijk kunnen worden gebracht. Maar hoe doe je dat, met al die partners in het netwerk, zonder doorzettingsmacht?

Met de stoomcursus ‘Dementienetwerken voor bestuurders’ biedt Dementiezorg voor Elkaar bestuurders en andere stuurgroepleden gelegenheid om snel kennis te verwerven over en inzicht in regie in regionale netwerken. De stoomcursus bestaat uit twee onderdelen:

  • Inrichten en sturen van de dementieketen
    Processpecialist Erik Steketee licht de samenwerking in het primaire proces toe aan de hand van zijn procesmodel, en laat de deelnemers de essentie ervaren met de ‘Sokkenshow’. Ook besteden we aandacht aan de inrichting, monitoring en sturing van de keten: wanneer gaat het goed? En wat moet je regelen om dat te kunnen weten?

  • Governance van regionale (dementie)netwerken
    Regie-expert Frank Beemer bespreekt de rollen van de stuurgroep en de ketencoördinator en de verantwoordelijkheden van organisaties met specifieke rollen als ‘werkgever’ en ‘kassier’. Zijn die ondersteunend of vereisen ze juist extra bevoegdheden? Hoe ‘manage’ je de diverse netwerkverantwoordelijkheden in de regio en is de netwerkgovernance wel zo ingericht dat je betrokken kunt blijven?

De stoomcursus vindt plaats in Utrecht op:

  • Dinsdag 28 januari 2020, van 16.30 uur tot 20.00 uur (inclusief lichte maaltijd)
  • Dinsdag 3 maart 2020, van 16.00 uur tot 20.00 uur (inclusief lichte maaltijd)

Wij adviseren de ketenregisseur van uw netwerk mee te nemen naar deze bijeenkomsten.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de cursus, bij no-show worden kosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat via info.dementiezorgvoorelkaar@vilans.nl of tel. 06 - 1184 2063.


Inschrijven