ROPI-R | Terugkomdag

Training | dinsdag 3 december 2019 | Utrecht, Trimbos-instituut

Trimbos-instituut


De Recovery Oriented Practices Index - Revised (ROPI-R) is een instrument waarmee kan worden nagegaan in hoeverre een organisatie op koers ligt als het gaat om herstelondersteunende zorg. Deze training kan alleen gevolgd worden als u eerder de basistraining heeft gevolgd en een 'ROPI-R verslag' heeft afgerond.


Kosten: € 295,00

Meer informatie