ROPI-R | Terugkomdag

Training | dinsdag 11 juni 2019 | Trimbos-instituut

Trimbos-instituut | € 295,00


De Recovery Oriented Practices Index - Revised (ROPI-R) is een instrument waarmee kan worden nagegaan in hoeverre een organisatie op koers ligt als het gaat om herstelondersteunende zorg. Deze training kan alleen gevolgd worden als u eerder de basistraining heeft gevolgd en een 'ROPI-R verslag' heeft afgerond.

Meer informatie