Presentatie Machine Learning

Presentatie | dinsdag 2 juli 2019 | Da Costakade 45, Utrecht

Trimbos-instituut


Verschillende instellingen presenteren hun machine learning project. De presentatie laat zien wat er wel en niet mogelijk is met machine learning in de klinische praktijk en volgt nadat een eerste lichting studenten de training Machine Learning bij het Trimbos-instituut heeft gevolgd. 


Meer info en aanmelden