Platformbijeenkomst: Landelijke werkgroep GP

donderdag 5 november 2020 |


Tijdens deze platformbijeenkomst willen we jullie, mede namens de landelijke werkgroep Gerontopsychiatrie, informeren over de stand van zaken betreffende de ontwikkelingen rondom de “Kennisinfrastructuur Wlz Hoog complex laag volume doelgroepen” voor de doelgroep gerontopsychiatrie.

We willen jullie graag bijpraten over wat er tot nu toe is gedaan, waar we nu staan en de grote lijnen voor de toekomst schetsen.

Deze bijeenkomst is ook interessant voor iedereen die vanuit beleidsmatig perspectief met bewoners met gerontopsychiatrische problematiek in de Wlz te maken heeft.

 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door je naam en contactgegevens te mailen naar DRuijterKorver@trimbos.nl. Je ontvangt dan op een later moment de informatie betreffende de digitale meeting.

 

Graag tot 5 november.