Overprikkeling - Een maatschappelijk probleem, kunnen we het conceptualiseren?

Extern | donderdag 13 februari 2020 | De Reehorst, Ede

Sympopna


Allerlei aandoeningen kunnen overprikkeling veroorzaken. Bij overprikkeling kunnen mensen niet goed meer functioneren. Dit congres gaat over implicaties, diagnostiek en behandeling.

Overprikkeling is een veel voorkomend probleem binnen onze maatschappij. Het begrip wordt vandaag de dag veel gebruikt door artsen, therapeuten en patiënten zelf en lijkt ziekte overstijgend te zijn, aangezien veel patiëntgroepen er last van hebben. Denk hierbij aan autismespectrumstoornis, niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking, posttraumatische-stressstoornis, migraine / clusterhoofdpijn en chronische aspecifieke lichamelijke klachten bij hoogsensitiviteit.

Door de overprikkeling kunnen zij niet meer of minder goed naar behoren functioneren en vallen zij geheel of gedeeltelijk uit in onze maatschappij. Tijdens dit congres worden wetenschappelijke inzichten gepresenteerd en wordt er vooral ingegaan op de praktische implicaties voor de diagnostiek en behandeling/begeleiding.


Meer informatie

Inschrijven