Training | dinsdag 1 oktober 2019 | Trimbos-instituut

Trimbos Academie | € 880,00


Wanneer een kind op zeer jonge leeftijd geconfronteerd wordt met een ouder die psychiatrische problemen heeft, dan heeft dit ernstige gevolgen voor later. De interactie tussen ouder en kind speelt hierbij een cruciale rol. Voor deze ouders is een preventieve interventie ontwikkeld, gericht op de interactie van de ouder met psychiatrische problemen en hun baby's.

De totale Train de Trainers Training bestaat uit twee trainingsbijeenkomsten van vijf uur en twee supervisie-bijeenkomsten van drie uur.

Eerste trainingsbijeenkomsten
In de eerste bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de achtergrond van de interventie en er worden een aantal voorbeelden op DVD getoond. De deelnemers gaan oefenen met het introduceren van de interventie bij de ouders en leren observeren en een inschatting te maken van verloop van de interactie tussen moeder en kind.

In de tweede bijeenkomst ligt de nadruk op de uitvoering van de interventie. Aan de hand van een casus worden alle fases doorlopen. Ook hier gaan de deelnemers zelf oefenen.

Twee supervisie-bijeenkomsten
Tijdens bijeenkomst drie en vier staat inbrengen van casuïstiek en vragen van de deelnemers centraal.

Meer informatie