NKOP Platformbijeenkomst GGZ

Webinar | donderdag 15 april 2021 | Online

NKOP - Trimbos-instituut


Met enige regelmaat staat het specialisme Ouderenpsychiatrie inhoudelijk of organisatorisch ter discussie binnen de specialistische ggz. Op dit moment is Altrecht bijvoorbeeld haar zorg aan het reorganiseren om een volgende slag te maken in de ontwikkeling van herstel ondersteunende zorg en daarmee het werken met zo min mogelijk schotten en dichtbij de patiënt (gebiedsgericht ). Ondanks dat wordt erkent dat er een apart klinisch milieu nodig is voor ouderen en de specialisatie niet ter discussie staat, wordt de eenheid Ouderenpsychiatrie als gevolg van deze reorganisatie waarschijnlijk verdeeld over 0-100 regioteams en kortdurende en langdurige opnameafdelingen.

Dit leidt tot nieuwe uitdagingen voor onder andere de flexibiliteit in de op- en afschaling van zorg, het behouden van de verbinding tussen teams en voor behoud van het gespecialiseerde aanbod. Sinds januari is binnen Altrecht een kerngroep Ouderenpsychiatrie gestart die zich op deze vraagstukken richt.

Door het hele land vinden soortgelijke ontwikkelingen plaats. Aan de hand van enkele pitches waarin instellingen de eigen ontwikkelingen vertellen, willen we deze discussie graag verder met NKOP leden voeren tijdens de platformbijeenkomst. Want naast uitdagingen, bieden deze ontwikkelingen in het veld ook kansen en is uitwisseling nuttig. Wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor het specialisme ouderenpsychiatrie binnen de ggzen welke randvoorwaarden zijn cruciaal voor het specialisme? We gaan graag in gesprek over wat werkt, wat niet en waarom.

Vooraf vragen we deelnemers kort een aantal vragen te beantwoorden. De resultaten worden tijdens de bijeenkomst gepresenteerd.

Graag nodigen we je uit voor de digitale platformbijeenkomst ggz op 15 april van 15.00 tot 16.30 uur.

Agenda

  1. Kennismaking en inleiding
  2. Presentatie resultaten poll
  3. Pitches drie instellingen
  4. Inventarisatie huidige situatie en ontwikkelingen bij instellingen
  5. Kenmerken en benodigde randvoorwaarden specialistische ouderenpsychiatrie in de ggz
  6. Rondvraag en sluiting

Aanmelden kan via nkop@trimbos.nl.