NIX18 studieochtend en inspiratiemiddag

Webinar | donderdag 3 december 2020 | Online

Trimbos-instituut


De NIX18 studieochtend en inspiratiemiddag worden jaarlijks georganiseerd. Dit jaar zullen beide bijeenkomsten online plaatsvinden. Komt u ook naar deze leerzame en inspirerende dag? 

Studieochtend

De leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol en tabak is in 2014 verhoogd van 16 naar 18 jaar. Tegelijkertijd werd gestart met de sociale normcampagne NIX18 (niet roken, niet drinken). Na de verhoging van de leeftijdsgrens was er een duidelijke daling in alcohol- en tabaksgebruik van jongeren te zien. Het lijkt er echter op dat deze daling voor zowel alcohol- als tabaksgebruik momenteel aan het stabiliseren is. Dit zien we vooral bij de oudere adolescenten (14 – 17 jaar).

Tijdens de studieochtend verkennen we hoe de sociale omgeving van oudere adolescenten sterker gemobiliseerd kan worden en voorzien van handelingsperspectieven om zo het alcohol- en tabaksgebruik van jongeren weer verder te laten dalen.

Inspiratiemiddag

Op de inspiratiemiddag informeren we elkaar over hoe NIX18 landelijk en lokaal gaat en hoe we nieuwe initiatieven kunnen ontwikkelen. De campagne wil de strategie updaten, daarover hoort u meer van VWS. Belangrijk onderwerp is ook hoe ten tijde van het Covid-19 virus NIX18 lokaal en landelijk haar doelgroepen weet te bereiken. Wat zijn goede voorbeelden lokaal? Wat is hiervoor landelijk nodig? Ook de plannen voor 2021 en uitgestelde campagne acties komen aan bod. Trimbos licht de highlights uit voor 2021 en welke tips en adviezen u gegeven heeft voor de samenwerking met elkaar en versterking van NIX18 lokaal.

Meer weten over NIX18? Ga naar nix18voorprofs.nl


Bekijk het programma

Inschrijven