Nederlands Congres Volksgezondheid

Extern | donderdag 11 april 2019 | Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht

NCVGZ | € 225,00


Het belang van preventie en een integraal gezondheidsbeleid wordt steeds meer gezien en erkend. Markeringspunten zijn het Preventieakkoord, het leefstijlmanifest en het besluit over de geïntegreerde leefstijlinterventie in de basisverzekering. Critici vinden dit (te) kleine stapjes vooruit. We moeten nog veel actiever met preventie aan de slag dan we nu doen. De zoektocht verleggen buiten de gebaande paden is aan te bevelen, en zelfs urgent. Op het programma staat onder andere: 

‘Samen op weg naar een Rookvrije Generatie’

Als onderdeel van het Preventieakkoord hebben tientallen landelijke en lokale organisaties en de landelijke overheid zich verbonden om samen een Rookvrije Generatie te bereiken. Dat betekent geen rokende kinderen meer en minder dan 5% rokende volwassenen in 2040.

We verkennen welke activiteiten er op lokaal niveau genomen kunnen worden om het doel van een rookvrije generatie te bereiken. Hoe en met wie organiseer je dit lokaal en regionaal? Welke weerstand kun je verwachten en hoe ga je hiermee om? Wat wil de roker zelf eigenlijk? De sessies zijn interactief en bieden verrassende en soms confronterende momenten met het publiek.

Met: Marc Willemsen, wetenschappelijk directeur Tabaksontmoediging Trimbos Instituut

Meer informatie

Inschrijven