Maatwerk leergang Ketenregie in Regionale Zorgnetwerken

Extern | donderdag 6 februari 2020 | Utrecht

Erasmus University Rotterdam


Bewust en strategisch kunnen interveniëren in regionale zorgnetwerken als dementienetwerken en palliatieve zorg; dat is het doel van de Leergang Ketenregie voor Ketenregisseurs en Netwerkcoördinatoren van regionale zorgnetwerken.

In samenwerking met Dementiezorg voor Elkaar (DvE), Fibula en Kennisnetwerk CVA organiseert Erasmus Academie in de periode februari - juni 2020 de derde leergang op maat. De deelnemers uit beide edities zijn enthousiast over hun leeropbrengsten.

Doel

Met de Leergang Ketenregie kun je je interventierepertoire uitbreiden en bewust en strategisch interveniëren in de veelal onverwachte dynamiek die zich rondom en in jouw netwerk blijft voordoen.

Voor wie?

In je regio werk je dagelijks samen met mensen met een diverse achtergrond, op operationeel, tactisch en bestuurlijk niveau uit diverse zorginstellingen en andere organisaties als zorgverzekeraars, gemeenten en cliëntvertegenwoordigers. Samen wil je de zorg en ondersteuning voor jouw populatie in deze specifieke netwerkregio versterken. Als regisseur ben je verantwoordelijk voor het organiseren van de samenwerking. Je hebt echter geen directe leiding of "doorzettingsmacht".

Resultaat

Je kunt bewust en strategisch interveniëren in jouw regionale zorgnetwerk, zoals de dementieketen, het netwerk palliatieve zorg of de CVA-keten. En je hebt:

 • Geleerd hoe je partijen met uiteenlopende belangen verbindt.
 • Kennis opgedaan op het gebied van ketenregie vanuit de organisatiekunde, bestuurskunde, antropo-logie, sociale psychologie en bedrijfskunde.
 • Geleerd hoe je regie kunt voeren zonder de beschikking te hebben over (formele) hiërarchische macht en hoe je met gezag en slimme interventies stuurt op resultaat.
 • Persoonlijke vaardigheden ontwikkeld om keten- en netwerkgericht te organiseren, het omgaan met betrokkenen op strategisch niveau en (hun) uiteenlopende belangen, horizontaal leidinggeven, en het positioneren van de eigen regierol in de keten.
 • Een analyse gemaakt van je regionale krachtenveld en een samenhangende reeks interventies voor versterking van de effectiviteit van je regionale netwerk ontwikkeld.
 • Jouw verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan je eigen praktijk en stijl en dat verwerkt tot een leidraad voor je persoonlijk handelen in de komende periode.

Opzet en programma

De Leergang bestaat uit 6 bijeenkomsten van één dag.

 1. Waarom werken in regionale zorgketens en -netwerken? - 6 februari 2020
 2. Effectief interveniëren in ketens en netwerken - 5 maart 2020
 3. Uitvoering Organiseren - 26 maart 2020
 4. Organiseren en governance in ketens en netwerken - 23 april 2020
 5. De psychologie van Regie - 28 mei 2020
 6. Opbrengsten en in dialoog met relevante stakeholders - 25 juni 2020

Inschrijven