Training | vrijdag 11 oktober 2019 | Trimbos-instituut

Trimbos Academie | € 395,00


De KMI’s bestaan uit 3 cursussen: ‘Beter slapen’, ‘Minder stress’ en ‘Minder piekeren’. Clienten kunnen deze cursussen individueel of in groepsverband volgen. Tijdens de train-de-trainerstraining komen opzet en inhoud van de KMI’s aan de orde. Daarbij komen elementen aan bod waarop de KMI’s gebaseerd zijn zoals cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, mindfulness en positieve psychologie. Tijdens de training worden informatieoverdracht en oefening afgewisseld.

Aan het eind van de training is er kort aandacht voor de online versie van de KMI’s (zie: www.snelbeterinjevel.nl). De trainer vertelt daarbij over de eerste ervaringen die zijn opgedaan met het begeleid inzetten van de online KMI’s in de huisartsenpraktijk. 

Meer informatie