Help, mijn kind gaat uit?

Training | donderdag 4 juli 2019 | Trimbos-instituut

Trimbos-instituut


Samen met de GGD Amsterdam en GGD Gooi en Vechtstreek heeft het Trimbos-instituut een ouderavond over alcohol, cannabis, ecstasy, lachgas en gehoorschade ontwikkeld. Tijdens deze train de trainer bijeenkomst worden preventieprofessionals getraind voor de uitvoering van de ouderavond.


Kosten: € 95,00

Meer informatie