Drugsvoorlichting op maat - Zomersessie

Zomersessie | donderdag 12 september 2019 | O-plek (Pakhuis 5), Weerdsingel WZ 8, Utrecht

Trimbos-instituut


Jongeren verschillen en hun alcohol- en drugsgebruik verschilt ook. Er zijn echter wel subgroepen te herkennen. Persona’s - fictieve vertegenwoordigers van subgroepen jongeren – brengen die subgroepen in kaart.

Zo kunt u het middelengebruik van verschillende groepen jongeren beter begrijpen, gerichter inspelen op hun specifieke behoeften en effectiever communiceren.


Kosten: € 30,00

Meer informatie