Drugsvoorlichting op maat - Zomersessie

Zomersessie | donderdag 12 september 2019 | O-plek (Pakhuis 5), Weerdsingel WZ 8, Utrecht

Trimbos-instituut | € 30,00


Jongeren verschillen en hun alcohol- en drugsgebruik verschilt ook. Er zijn echter wel subgroepen te herkennen. Persona’s - fictieve vertegenwoordigers van subgroepen jongeren – brengen die subgroepen in kaart. Zo kun je het middelengebruik van verschillende groepen jongeren beter begrijpen, kun je gerichter inspelen op hun specifieke behoeften en effectiever communiceren.

Meer informatie