Extern | vrijdag 18 juni 2021 | Online

Open Universiteit


Voor inclusie van mensen met een psychische aandoening is steeds meer aandacht. Terecht, want stigma is een fors probleem waar veel mensen last van hebben. Er is al veel kennis opgedaan: uit ervaring, de beroepspraktijk en de wetenschap. Maar deze kennis blijft vaak binnen de grenzen van vak- en werkgebied. Het symposium 'De hokjes voorbij' op vrijdag 18 juni 2021, brengt daar verandering in.


Meer informatie

Inschrijven