De ambulantisering van de ggz sinds 2012

Congres | | Galgenwaard Utrecht

Guus Schrijvers Academie


Minder bedden in de ggz, meer zorg in de wijk. Wat is daarvan terechtgekomen? Bij dit congres maken betrokken partijen de balans op. Wat ging goed en wat kan beter?

DIT CONGRES IS GEANNULEERD in verband met overheidsmaatregelen vanwege het covid-19 (corona)virus. Als u zich heeft ingeschreven, neemt de organisatie contact met u op. De intentie is om het congres te verzetten naar een andere datum. 

In 2012 sloten VWS en GGz Nederland een akkoord op hoofdlijnen. Daarin staat dat in 2020 het aantal bedden in psychiatrische ziekenhuizen 30% lager moet zijn dan in 2008. Beide partijen maakten geen afspraak over de extra hulp die nodig is buiten het ziekenhuis ten gevolge van die teruggang. Dit afbouwbeleid van intramurale zorg raakte bekend onder de term ambulantisering. Nu, enkele jaren en vele rapporten later, is het tijd om de balans op te maken. 

Met onder andere:

  • Paul Blokhuis, staatssecretaris VWS
  • Bert Frings, wethouder gemeente Nijmegen
  • Bert van der Hoek, voorzitter RvB Trimbos-instituut
  • Elsbeth de Ruijter, Raad van bestuur GGZ Ingeest
  • Hans Kroon, Hoogleraar ambulantisering
  • Marieke Verlee, CZ Zorgverzekeringen

GGZ: van lijden naar leiden

De ggz heeft het zwaar te verduren. Alle verbeteringen ten spijt: de sector is te duur, te verdeeld, te bureaucratisch en te weinig slagvaardig. Althans dat wordt beweerd. De werkelijkheid is veel genuanceerder. Dat neemt niet weg dat de hamvraag is: blijven we afwachten en lijden, of nemen we het initiatief, pakken we de regie en leiden we zelf de weg naar de toekomst.

Op 26 maart a.s. organiseren de Guus Schrijvers academie en het Trimbos-instituut het congres Ambulantisering in de ggz in Stadion Galgenwaard te Utrecht. Bert van der Hoek, voorzitter van het Trimbos-instituut, vertelt waarom dit congres relevant is voor de ggz.

Bert van der Hoek, van huis uit psycholoog, is na zijn ervaringen als zorgaanbieder en als zorgverzekeraar, overtuigd dat het radicaal anders moet. We moeten stoppen burgers met psychiatrische aandoeningen full time patiënt te maken. Dat stompt af en maakt ze afhankelijk. De focus moet liggen op zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij. Ondersteunen waar nodig en behandelen waar noodzakelijk, maar altijd gericht op meedoen. We moeten veel meer denken en handelen vanuit sociaalmaatschappelijk perspectief. De sector moet het vertrouwen krijgen om dit waar te maken.

We moeten stoppen van onze professionals administrateurs te maken. Dat stompt af en leidt tot een enorme uitstroom. De professional moet weer de ruimte krijgen maatwerk te bieden. Ofwel het mes in de registratiedruk. De menselijke maat en bezieling, dat is het echte fundament van de ggz. Dat is de basis voor de toekomst.

Tenslotte moeten we stoppen van bestuurders saneerders te maken. Ook dat stompt af. En leidt tot steeds meer korte termijn denken met een focus op continuïteit van de organisatie in plaats van continuïteit van de zorg.

Dat is de rode draad van dit congres. We gaan met elkaar in gesprek hoe we de ggz kunnen herpakken. Met respect voor ieders opvatting, maar vooral in het besef dat het anders moet en wel snel. Graag ontmoeten wij u op donderdag 26 maart in het Stadion Galgenwaard te Utrecht.

Meer informatie

Inschrijven