De ambulantisering van de ggz sinds 2012

Congres | donderdag 26 maart 2020 | Galgenwaard Utrecht

Guus Schrijvers Academie


Minder bedden in de ggz, meer zorg in de wijk. Wat is daarvan terechtgekomen? Bij dit congres maken betrokken partijen de balans op. Wat ging goed en wat kan beter?

In 2012 sloten VWS en GGz Nederland een akkoord op hoofdlijnen. Daarin staat dat in 2020 het aantal bedden in psychiatrische ziekenhuizen 30% lager moet zijn dan in 2008. Beide partijen maakten geen afspraak over de extra hulp die nodig is buiten het ziekenhuis ten gevolge van die teruggang. Dit afbouwbeleid van intramurale zorg raakte bekend onder de term ambulantisering. Nu, enkele jaren en vele rapporten later, is het tijd om de balans op te maken. 

Met onder andere:

  • Paul Blokhuis, staatssecretaris VWS
  • Bert Frings, wethouder gemeente Nijmegen
  • Bert van der Hoek, voorzitter RvB Trimbos-instituut
  • Elsbeth de Ruijter, Raad van bestuur GGZ Ingeest
  • Hans Kroon, Hoogleraar amublantisering
  • Marieke Verlee, CZ Zorgverzekeringen

Meer informatie

Inschrijven