Crazywise Conference

Extern | vrijdag 29 maart 2019 | Barthelomeus Gasthuis, Utrecht

Crazywise Nederland


Crazywise Conference is een jaarlijks evenement waar een andere benadering van psychose of buitengewone bewustzijnsstaten voorop staat, onder andere geïnspireerd door de documentaire Crazywise. We willen ruimte bieden voor het verkennen van nieuwe wegen waarbij psychose vooral gezien wordt als een mogelijkheid tot groei.

De vijfde editie zal zich zichten op de vele integratieve benaderingen die er zijn, heling vanuit een heel mensbeeld. Wat is er naast reguliere behandelingen mogelijk met complementaire benaderingen? Hoe gaat men om met psychose in andere culturen? Wat is het belang van helende gemeenschappen?

Meer over dit congres