Congres persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: nieuwe aandachtsgebieden

Congres | donderdag 11 juni 2020 |

SCEM


Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen zijn een sterk groeiend aandachtsgebied in de geestelijke gezondheidszorg. De afgelopen jaren is, onder meer doordat topklinische en kenniscentra flink geïnvesteerd hebben in deze doelgroep, een aanzienlijke verbetering van diagnostiek en behandeling bereikt.

Niettemin doen zich ook nieuwe aandachtsgebieden voor die sterk verweven zijn met persoonlijkheidspathologie op latere leeftijd, zoals voltooid leven, somatische preoccupatie, persoonlijkheidsverandering, psychotrauma, polyfarmacie en ouderencriminaliteit.

Sprekers

De sprekers op het congres zijn allen expert binnen een specifiek aandachtsgebied van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. De sessies zijn plenair, zodat we met elkaar de thema’s kunnen bediscussiëren en vertalen naar verschillende gebieden in de gezondheidszorg.

 


Meer informatie

Inschrijven