Complexe casuïstiek op gerontopsychiatrische afdelingen in de VVT

Congres | donderdag 10 oktober 2019 | Da Costakade 45, Utrecht

Trimbos-instituut/NKOP


Iedereen werkzaam in de gerontopsychiatrie in de VVT zal herkennen dat je als team regelmatig voor ingewikkelde vraagstukken komt te staan. Hoe ga je daarmee om?

Aan bod komen onder andere:

  • Hoe ga je om met complexe families?
  • Wat is goede zorg voor deze doelgroep?
  • Hoe ga je om met bepaalde ethische vraagstukken?

Tijdens deze bijeenkomst zal door collega’s werkzaam op een GP-afdeling in de VVT complexe casuïstiek voorbereid worden.

Er zal weergegeven worden hoe zij er als team mee omgegaan zijn, van welke methoden gebruik is gemaakt (bv. Moreel beraad).  

Maar ook zullen we in intervisievorm met elkaar de knelpunten bespreken en adviezen met elkaar delen. Met als doel kennis en inzichten met elkaar te delen.

Voor wie? 

De platformbijeenkomsten zijn voor iedereen met een interesse voor gerontopsychiatrie in de VVT. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, aanmelden verplicht.

Aanmelden

Aanmelden kan door ons een mail te sturen.


Inschrijven