Bijeenkomst Kennisalliantie Dementie

Extern | maandag 4 maart 2019 | Zalencentrum Aristo Utrecht, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht

Dementiezorg voor elkaar


Bij de bijkeenkomsten van de kennisalliantie dementie delen professionals kennis uit praktijk, beleid en wetenschap op drie thema’s: 

  • Gecoördineerde netwerkzorg: concrete samenwerkingsafspraken, vastgelegd in één of meerjarenplannen en overeenkomsten (ook met zorgverzekeraars en gemeenten) en periodieke monitoring.
  • Tijdige onderkenning: laagdrempelige en begrijpelijke publieksinformatie en individuele voorlichting, cultuursensitief, in diverse communicatievormen, gericht op de groepen: persoon met dementie zelf, zijn naasten, vrijwilligers, professionals, samenleving.
  • Respijtzorg: zorg voor geschikte respijtvoorzieningen op maat in de buurt, afgestemd op behoeften en (culturele) achtergronden van mantelzorgers en personen met dementie.

Meer info en aanmelden