Be wise think twice

Training | donderdag 12 september 2019 |

Liesbeth Naaborgh, lnaaborgh@trimbos.nl | € 45,00


Voor de eerste twee klassen van het cluster 4 Voortgezet Speciaal Onderwijs is het lesprogramma Be wise think twice beschikbaar. In cluster 4 zitten leerlingen met ernstige psychische stoornissen en gedragsproblemen. Doel van het lesprogramma is om leerlingen bewust te maken van de risico’s van alcohol en drugs en docenten handvatten te bieden voor signalering van mogelijk problematisch gebruik. Tijdens deze train de trainer bijeenkomst worden preventieprofessionals getraind voor de uitvoering van de docenteninstructie.

Meer informatie