'Depressie bij kinderen en jongeren'

Congres | dinsdag 24 september 2019 | Hotel Theater Figi, Zeist

Medilex


Herken een depressie bij een jongere en weet welke handelingsmogelijkheden u heeft. 

Somberheid en angst komt voor bij 1 op de 4 jongeren. Onzekere gevoelens zijn normaal. Maar wanneer is sprake van depressief of zelfs suïcidaal gedrag? Jongeren willen geen aanstellers zijn of apart behandeld worden en zoeken daarom niet snel hulp.Een aanzienlijk gedeelte van de piekeraars vervalt in een serieuze depressie. Onder jongeren is suïcide doodsoorzaak nummer één. Dat moet anders.

Onder leiding van Robert Schoevers, hoogleraar en hoofd afdeling psychiatrie UMCG komen de belangrijkste trends, oorzaken en behandelmethoden aan bod. Afgewisseld met het eigen verhaal van een ervaringsdeskundige.


Meer informatie

Inschrijven