Agenda

Agenda doorzoeken

Er zijn 21 resultaten gevonden.

21 mrt 2019

Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS I) Trimbos-instituut

Training In deze driedaagse cursus wordt u getraind in het geven van de VERS training in groepsverband. De training bestaat uit twee aaneensluitende dagen en sluit vervolgens af met een terugkomdag die een intervisieachtig karakter heeft waarin aan de hand van de praktijk de theorie en ervaringen verder worden uitgediept... lees verder


26 mrt 2019

Dubbel Diagnose | Basistraining Utrecht, Trimbos-instituut

Training Wilt u meer weten over problemen die spelen bij cliënten met een dubbele diagnose en hoe u daar als hulpverlener het beste op in kunt spelen?.. lees verder


09 apr 2019

ROPI-R | Basistraining Trimbos-instituut

Training Ligt uw organisatie op koers als het gaat om herstelgerichte zorg en inzet van ervaringsdeskundigheid? De Recovery Oriented Practices Index - Revised (ROPI-R) is een instrument waarmee u dit kunt meten. Na het volgen van de basistraining én de terugkomdag kun u dit instrument gebruiken voor zelfscoring binnen uw organisatie of bij andere.. lees verder


16 apr 2019

Samen Beslissen Trimbos-instituut

Training Het stimuleren van Samen Beslissen (shared decision making) is een belangrijk thema binnen de GGZ. In de training ‘Samen Beslissen in de GGZ’ worden Routine Outcome Monitoring (ROM) en kwaliteitsstandaarden ingebed in het Samen Beslissen. Hiermee kunnen professionals, patiënten en hun naasten samen beslissingen nemen over de best.. lees verder


19 apr 2019

Vaardigheids Emotie Regulatie Stoornis VERS II Trimbos-instituut

Het VERS II aanbod sluit aan op de VERS I. Deelname aan VERS II is alleen mogelijk als u de eerste training al heeft afgerond... lees verder


23 apr 2019

ROPI-R | Terugkomdag Trimbos-instituut

Training De Recovery Oriented Practices Index - Revised (ROPI-R) is een instrument waarmee kan worden nagegaan in hoeverre een organisatie op koers ligt als het gaat om herstelondersteunende zorg. Deze training kan alleen gevolgd worden als u eerder de basistraining heeft gevolgd en een 'ROPI-R verslag' heeft afgerond... lees verder


11 jun 2019

ROPI-R | Terugkomdag Trimbos-instituut

Training De Recovery Oriented Practices Index - Revised (ROPI-R) is een instrument waarmee kan worden nagegaan in hoeverre een organisatie op koers ligt als het gaat om herstelondersteunende zorg. Deze training kan alleen gevolgd worden als u eerder de basistraining heeft gevolgd en een 'ROPI-R verslag' heeft afgerond... lees verder


13 jun 2019

Doe-Praatgroep | Train de trainer Utrecht, Trimbos-instituut

Training Werkt u met kinderen van ouders die verslaafd zijn en/of psychische problemen hebben? De interventie ‘Doe-praat Groep’ heeft als doel te voorkomen dat kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar zelf ernstige problemen ontwikkelen... lees verder


18 jun 2019

Op zoek naar Zin POH GGZ Trimbos-instituut

Training Depressie bij ouderen is een belangrijk gezondheidsprobleem. Het hebben van depressieve klachten is de belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van een depressie. Heeft u als praktijkondersteuner GGZ (POH- GGZ) in uw praktijk te maken met ouderen die last hebben van depressieve klachten, levensfaseproblematiek of kampen met eenzaamheid? Dan.. lees verder


10 sep 2019

ROPI-R | Basistraining Utrecht, Trimbos-instituut

Training Ligt uw organisatie op koers als het gaat om herstelgerichte zorg en inzet van ervaringsdeskundigheid? De Recovery Oriented Practices Index - Revised (ROPI-R) is een instrument waarmee u dit kunt meten. Na het volgen van de basistraining én de terugkomdag kun u dit instrument gebruiken voor zelfscoring binnen uw organisatie of bij andere.. lees verder