Klachtgerichte Mini Interventies | 13 juni 2022

395,00 excl. btw 82,95 477,95 incl. btw

Leer uw cliënten beter omgaan met slecht slapen, stress en piekeren en voorkom ontwikkeling van depressie.

Wat leert u?

  • Begeleiden van cliënten met behulp van drie klachtgerichte mini-interventies:
    - ‘Beter slapen’
    - ‘Minder stress’
    - ‘Minder piekeren’
  • Opzet en inhoud van deze cursussen
  • Kennis van de elementen waarop de cursussen gebaseerd zijn uit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, mindfulness en positieve psychologie

Samenvatting

Slaap-, stress- en piekerklachten hangen aantoonbaar samen met het ontstaan van depressie. Door het aanpakken van deze klachten worden ook depressieve gevoelens verminderd en kan een mogelijke depressie worden voorkomen. Met dit doel ontwikkelde het Trimbos-instituut - samen met preventiefunctionarissen uit het veld - drie korte cursussen, ook wel Klachtgerichte Mini-interventies of KMI’s genoemd. In deze training leert u als professional deze cursussen aan uw cliënten te geven, zowel individueel als in groepsverband. Zo leert u hen wat zij zelf kunnen doen om hun klachten te verminderen. Onderzoek naar de effectiviteit van de groepscursussen liet verbeteringen zien op de specifieke klachten en ook een afname van depressieve klachten in het algemeen.

Meer informatie

Praktische informatie

Datum 13 juni 2022

Aanvang: 09:00 CET

Einde: 12:30 CET

Evenementenlocatie: online

Telefoon: 030 2971172

E-mailadres: academie@trimbos.nl

Op voorraad